Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

Η Ομάδα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (EU-PDEDE) έχει ως στόχο την προώθηση της διάδοσης των E.Π.

Information

← back to informations
Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 362.400, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede at gmail.com & mail at pdede.sch.gr
GR Ελλάδα
Web http://blogs.sch.gr/eu-pdede/
Maturity

Ώριμο

About the project Επεξεργασία

Η πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) για τη δημιουργία της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την πλατφόρμα ενημέρωσης αποσκοπεί στην ευρύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολείων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠ).

Οι στόχοι αυτοί χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: συμμετοχή στα ΕΠ γενικά και υποστήριξη της συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε συγκεκριμένα ΕΠ. Ειδικότερα:

Α. Στόχοι Συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Οι στόχοι της συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠ) εξαρτώνται από το ειδικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων, πολιτιστικές δραστηριότητες, ανάπτυξη συγκεκριμένων αναλυτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κ.λ.π) και το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να εντάξουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον (π.χ. σχολικές συμπράξεις, επαγγελματική εκπαίδευση, ανταλλαγή εκπαιδευτικών κ.λ.π.). Και οι δυο αυτοί στόχοι συμμετοχής πρέπει να εμπίπτουν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι το 2020 και να εντάσσονται στο αντίστιχο πλαίσιο δράσης, κυρίως σε ένα από τα παρακάτω:

Σχολική εκπαίδευση
Τριτοβάθμια
Eπαγγελματική εκπαίδευση
Κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων (και εκπαιδευτικών)

Β. Στόχοι Συμμετοχής των Σχολικών Μονάδων

Οι στόχοι της συμμετοχής των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) σε ΕΠ αφορούν κυρίως στη σχολική εκπαίδευση, και εμπίπτουν στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Comenius, Leonardo da Vinci, και τα εγκάρσια προγράμματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με ποιους τρόπους είναι αυτό το έργο μοναδικό και δημιουργικό Επεξεργασία

Είναι η πρώτη Ομάδα Ε.Π. που φτιάχτηκε σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει αρχίσει να αντιγράφεται από άλλες Π.Δ.

Ποιά είναι η κοινωνική αξία του έργου Επεξεργασία

Παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε εκπαιδευτικούς και σχολεία για συμμετοχή και συντονισμό Ε.Π. καθώς και δική τους επαγγελματική επιμόρφωση μέσω ανάλογων Ε.Π.

Ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του έργου για την επέκταση και την ανάπτυξή του Επεξεργασία

Έχει αποσταλεί επίσημη πρόταση στην κυβέρνηση για ίδρυση επίσημου τμήματος Ε.Π. σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση της Ελλάδας. Αυτό θα διευκολύνει επίσης την αμοιβή των εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων σε πολύ μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα.

Ποια ήταν η κινητήριος μοχλός του έργου Επεξεργασία

Η απουσία συμμετοχής σε Ε.Π. των νομαρχιακών ενοτήτων Ηλείας και Αιτ/νίας.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του έργου Επεξεργασία

Πρωτοπορία στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι τη συμμετοχή και εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων στα ελληνικά σχολεία και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς σε περίοδο κρίσεως.


Project Community

0 fans and 0 members

Join the team

You find this project inspiring ?

 Discuss

Partners

Το έργο αυτό δεν έχει γνωστούς συνεργάτες.